LEGASEA

Tjenester: Management for hire

Den biomarine klyngen Blue Legasea er et internasjonalt ledende kraftsenter innen bærekraftig produksjon av marine ingredienser. For bedre livskvalitet og helse til den enkelte. Blue Legasea består av bedrifter innen havgående fiskeflåte, landbasert foredlingsindustri, oppdrettsbedrifter, omega 3-produsenter og bedrifter som foredler marine proteiner.

Doxacom har gjennom en management for hire-avtale bidratt med prosjektledelse av arenaprosjektet Blue Legasea.