Marinnotech

Tjenester: Kommunikasjonstrategi, design- og konseptutvikling, PR

Doxacom har støttet Marinnotech med strategiske rådgivingstjenester for promotering av selskapet og deres idé om å bygge opp et pilotsenter for marine ingredienser

Gjennom Marinnotech får gründere, etablerte bedrifter og forskningsmiljø innen biomarin industri tilgang til moderne prosessutstyr i liten og mellomstor skala.

I tillegg til å være arena der aktørene møter maskinprodusenter tilbyr senteret kompetanse og støtte i forsknings- og utviklingsprosjekter, løfter prosjektene opp overfor investorer, samt bidrar til økt teknisk kompetanse i bedriftene.