NMI - Norwegian Marine Interior

Tjenester: Forretningsutvikling, branding, profil

NMI – Norwegian Marine Interior er en nyetablering i Molde-selskapet Langset. NMI skal bidra til å utvide Langsets tjeneste- og leveranseportefølje innen isolasjon og innredning for skip og marine installasjoner.

Doxacom har bistått med rådgiving og forretningsutviklingsplaner, herunder  forretningsidé, visjon, verdier og kommunikasjonsstrategi. I samarbeid med kunden er det utviklet salgsstrategier basert på markedsanalyse og ønskede mål. Vi har også utviklet selskapets grafiske profil, med ulike virkemidler som salgspresentasjoner, brosjyre og generell profilering. En fremoverlent ledelse som ser viktigheten av å fremstå profesjonelt, gjorde at NMI fikk sin første langsiktige rammeavtale bare to måneder etter oppstart. NMI er et spennende selskap der vi har fått være med på hele prosessen, fra planlegging av oppstart til lansering i media og overfor kundene. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.